Esittely

Kansallisbaletti täyttää 100 vuotta

Suomen Kansallisbaletti täyttää 100 vuotta vuonna 2022. Olemme 10-henkinen alan tutkijoista, toimittajista ja kriitikoista koostuva työryhmä, joka valmistelee tietokirjaa suomalaisen baletin historiasta. Kirjan artikkelit pohjaavat uuteen tutkimukseen, ja se on suunnattu kaikille tanssitaiteesta kiinnostuneille. On korkea aika nostaa esiin tanssin arvokas ja mielenkiintoinen menneisyys!

Suomen Kansallisbaletti on kehittynyt kiinteässä vuorovaikutuksessa baletin kansainväliseen kehitykseen. Tanssitaiteelle on tyypillistä taiteilijoiden, tanssiteosten ja kehollisten vaikutteiden liikkuvuus sekä valtioiden rajat ylittävä taiteilijoiden ja instituutioiden välinen yhteistyö. Kirjan artikkeleita yhdistää kysymys siitä, minkälaiset kansalliset ja kansainväliset risteymät ovat muovanneet balettia Suomessa eri aikoina. Vaikutteita on tullut niin idästä kuin lännestä.  

Kirjan toinen keskeinen näkökulma on taiteidenvälisyys. Tanssiesitys on monitaiteinen tapahtuma, johon kytkeytyy tanssitaiteilijoiden lisäksi libretistien, säveltäjien, muusikoiden, skenografien, kuvataiteilijoiden, puku-, valo- ja äänisuunnittelijoiden työtä. Näiden alojen asiantuntijat tuovat kirjaan oman näkökulmansa.

Kuuluisien tanssitaiteilijoiden ja klassikkoteosten ohella kirjassa käsitellään myös unohdettuja taiteilijoita ja teoksia. Aiheina ovat myös tanssinopetus, kiertuetoiminta sekä tanssiesitysten vastaanotto.

Blogimme kertoo tutkimustyöstä aiemmin kartoittamattoman materiaalin äärellä. Täällä työryhmämme jäsenet kertovat niistä ajatuksista ja kysymyksistä, joita baletista kirjoittaminen herättää.

Kutsumme mukaan myös alan ihmisiä, jotka voivat jakaa blogissa omia muistojaan baletista Suomessa.

Tietokirja ilmestyy Kariston kustantamana syksyllä 2021.


Hanketta ovat tukeneet: